Start       Welkom     Info     Bestuur   Commissarissen     Lid worden   Formulieren

   Foto's    Gastenboek    Fen Orden    Statuten    Activiteiten    Verzekeringen

Welkom **  Willkommen **  Bienvenue **  Welcome  **  Bienvenuto  **  Bienvenida  **  Velkommen  **  Boa vinda  **

 

 

 

Welkom op onze website van FEN EUROPA België.

 
 

Reeds enkele jaren was het de bedoeling naast de bestaande afdelingen in Nederland en Duitsland in ons land eveneens een vereniging op te richten. Door bepaalde omstandigheden werd alles even weggeborgen, doch in september 2007 werden de ‘dossiers’ opnieuw bovengehaald, met het ondertussen gekende resultaat.

Op donderdag 20 september 2007 was FEN EUROPA België een feit!

De oprichting had plaats in Peer onder voorzitterschap van Europa-president Jean Vrysen. Meteen ging men van start en deed men aan ledenwerving. Wij steken het alvast niet onder stoelen of banken dat héél wat reacties werden gegeven door bepaalde mensen die in onze afdeling een gevreesde concurrent zien…

Maar goed, daar draait het bij ons helemaal niet om. Wij wensen constructief te werken aan het feest waarvoor wij het toch allemaal doen… ja, Carnaval!

 

 

 

Fen ( Federatie Europese Narren ) afdeling België is in 1975 toegetreden tot de vereniging FEN-Europa, dewelke in 1970 haar oprichting kende met als presidium Duitsland. al die zich geroepen voelen om carnaval nationaal en internationaal te beleven kunnen zich bij deze vereniging aansluiten.

 
Doelstellingen van de vereniging kunnen als volgt worden samengevat :
 

* Het carnaval in Europa te stimuleren, ontwikkelen en in een uniforme richting leiden, teneinde het Europese carnaval als dusdanig een karakter te geven, met respect nochtans voor typische plaatselijke en folkloristische gewoonten; de eigenheid van de carnavalsvieringen in diverse steden en gemeenten moeten gerespecteerd en behouden blijven.

 

* Samenwerken met andere landen in een geest van culturele ontwikkeling vriendschapbanden scheppen en onderhouden met verenigingen uit andere landen en gewesten, teneinde kennis te maken met andere gebruiken en tradities.

 

* Via onderling contacten, de volkscreativiteit in de hand werken door de tijd op een nuttige en vooral kunstzinnige wijze besteden.

 

* Waar carnavaltradities die onder invloed van onze moderne levensgewoonten dreigen teloor te gaan, de nodige initiatieven nemen om dit te beletten, en opnieuw leven in te blazen.

 

* De aangesloten verenigingen en individuele leden logistiek en adviserend ondersteunen en bijstaan in hun dagdagelijkse werking. deze "servicegedachte" verschild van land tot land, en hangt voornamelijk af van de initiatieven van elk land op zich.

 

* Alle belangrijke informatie e.d wordt via bijeenkomsten en infovergaderingen, zowel op provinciaal als op gewestelijk vlak, doorgespeeld aan de aangesloten verenigingen en individuele leden.

 
 
 

Start      Welkom     Info     Bestuur   Commissarissen     Lid worden  Formulieren

   Foto's    Gastenboek    Fen Orden    Statuten    Activiteiten    Verzekeringen