Start       Welkom     Info     Bestuur   Commissarissen     Lid worden    Formulieren

   Foto's  Gastenboek    Fen Orden    Statuten    Activiteiten    Verzekeringen

         Info           

 
Kroniek van de "Federatie Europese Narren " ( FEN-Europa )

Ontwerp van Dieter Palm

 
 
 
Mededeling.
 
*Op 7 december 2009 had een internationale vergadering plaats in Aken. De vergadering werd voorgezeten door Dieter Palm, Jean Vrysen en Lydia Mertens. Op de agenda stonden onder meer de verkiezing van het internationaal bestuur. Hieromtrent kunnen wij u melden dat onze afdeling is vertegenwoordigd door François Verhoeven als internationaal   vice-president en Jean Vrysen als (schatzmeister) penningmeester.  Tot internationale president werd Lydia Mertens werd verkozen met eenparigheid van stemmen.  Er werd ook officieel bevestigd dat de steek van blauwe kleur is en dit vanaf heden voor alle afdelingen. *Ingevolge de verkiezing van François Verhoeven als internationaal vice-president wordt zijn functie van nationaal voorzitter (a.i.) overgenomen door Jempi Verhofstadt.
 
 
 
Ernst Mertens nam afscheid van het hoofdbestuur en is thans ere-president van Fen Europa.
 
 
 

Oproep aan geïnteresseerden personen die zich willen inzetten zijnde voor een functie in het bestuur zijnde een functie als commissaris uit de verschillende provincies,vragen hieromtrent richt u naar de secretaris FEN EUROPA BELGIË ga naar pagina contact

 
 
Mededeling  Geboortes.
 
De beheerraad en Commissarissen van Fen Europa België wensen jullie van harte geluk toe
 

                                              

 
Belangrijke Mededeling.
 

Eind 2007 is de officiële oprichting van FEN EUROPA België een feit geworden. Hier zijn heel wat voorbereidingen aan vooraf gegaan, enkel en alleen om een gestructureerde vereniging met een constructieve werking te kunnen garanderen. Naast de gevestigde nationale afdelingen in Duitsland en Nederland kan u nu ook in ons land terecht bij FEN Europa.

Lid worden bij FEN Europa België kan aan volgende voorwaarden:

* Verenigingen betalen een contributie van 33 € per jaar.

- Lid 1e jaar ontvangt: Bronzen    FEN - nar + 2 Jaarorden + pin brons + oorkonde.

- Lid 2e jaar ontvangt: 2 Jaarorden

- Lid 3e jaar ontvangt: Zilveren    FEN - nar + 2 Jaarorden + pin zilver. + oorkonde.

- Lid 4e jaar ontvangt: 2 Jaarorden
- Lid 5e jaar ontvangt: Gouden    FEN - nar + 2 Jaarorden + pin goud. + oorkonde.

* Individuele leden betalen een contributie van 25 € per jaar.

 

- Lid 1e jaar ontvangt: Bronzen   FEN - nar + 1 Jaarorden + pin brons + oorkonde.

- Lid 2e jaar ontvangt: 1 Jaarorden

- Lid 3e jaar ontvangt: Zilveren   FEN - nar + 1 Jaarorden + pin zilver. + oorkonde.

- Lid 4e jaar ontvangt: 1 Jaarorden

- Lid 5e jaar ontvangt: Gouden   FEN - nar + 1 Jaarorden + pin goud.  + oorkonde.

Na 11 jaar mag men aanvraag doen voor Briljante Nar

FEN - narren kunnen worden bijbesteld (max. 2) en dienen vergoed te worden aan volgende prijzen: brons 23 € / zilver 25 € / goud 28€ / briljant 33 €.

*** Briljanten FEN - nar : deze kan worden aangevraagd wanneer de gerechtigde minimum 6 jaar drager is van de gouden orde.

Belangrijk is ook te weten dat, indien u eerder lid was van een andere afdeling van FEN, zoals bvb. van een regionale afdeling, blijft de anciënniteit geldig als het lidmaatschap kan bewezen worden. U ontvangt dus eveneens de nodige attributen bij een 1 x 11, 2 x 11, 3 x 11, enz...

FEN Europa België bezoekt zijn leden! Wij vereren onze leden graag met een bezoek op één of andere organisatie. Op onze website voorzien wij een kalender en kan u al uw evenementen melden aan het secretariaat, wij nemen ze voor u op in onze kalender! Op uw vraag wordt ook een link op onze website www.fen-europa.be geplaatst.

Interesse om lid te worden, aarzel dan niet om ons te contacteren. U kan terecht op ons secretariaat of bij de bestuursleden.

Met carnavaleske groet. Namens het bestuur.                                                                               

Secretaris.

Aanvraag voordracht van orden Zilveren  - Gouden  en Briljanten Nar van Europa  >>>> Persoonlijk lid  - Verenigingen deze formulieren kan men aanvragen bij de secretaris.

 

Start      Welkom     Info     Bestuur   Commissarissen     Lid worden    Formulieren

    Foto's   Gastenboek    Fen Orden    Statuten    Activiteiten    Verzekeringen